نمودار سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد تصویب و ابلاغ شد.

ارسال شده در تاریخ :

با انجام طرح مطالعاتی ساماندهی ساختار سازمانی دانشگاه
فردوسی مشهد، نمودار سازمانی این دانشگاه پس از بررسی و تائید در هیأت رئیسه دانشگاه و هیأت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی، مورد تصویب
وزیر  علوم قرار گرفت و ابلاغ گردید.


از جمله خلاء‌های دانشگاه فردوسی مشهد با وجود گسترش کمی و
کیفی این دانشگاه در چند سال اخیر و شرایط نوینی که با آن مواجه بوده، متناسب
نبودن ساختار مصوب قبلی دانشگاه (مربوط به سال 1370) با ماموریت‌ها و شرایط حال
حاضر بوده است.


به دلیل وجود این خلاء و ضرورت‌ طراحی و استقرار ساختار
متناسب دانشگاه و دستور هیات رئیسه
دانشگاه معاونت طرح و برنامه ماموریت یافت نسبت به بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی
دانشگاه اقدام نماید. طرح ساختار سازمانی دانشگاه پس از بررسی قوانین و مقرارت
بالادست، آسیب‌شناسی وضعیت موجود ساختار دانشگاه و انجام بررسی‌های کارشناسی در
سطوح مختلف کارشناسان مدیران و معاونان و هیات رئیسه ، با اتخاذ رویکرد
فرایندی و ماموریت‌گرا و انسجام‌بخشی به وظایف و ماموریت واحدها به هیات رئیسه
ارائه و پس از بررسی طی جلسات متعدد در هیات رئیسه مورد تایید قرار گرفت.


ساختار
پیشنهادی دانشگاه پس از طرح در جلسات کمیسیون دایمی هیات امنا و کارگروه متشکل از
نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در ششمین جلسه مورخ 12/3/95
هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی به تصویب رسید و پس
از تایید وزیر علوم‏ تحقیقات و فناوری در تاریخ 29 آذر ماه 95  به دانشگاه فردوسی
مشهد ابلاغ شد.


از جمله مهمترین ویژگی‌های ساختار جدید می‌توان به موارد
ذیل اشاره نمود:


هماهنگی و یکپارچه‌سازی مجموعه فعالیت‌های بین‌المللی
دانشگاه در قالب مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی و امور دانشجویان غیرایرانی و
برجسته نمودن ماموریت توسعه ظرفیت‌های همکاری‌های بین المللی در این مدیریت؛


شکل‌گیری مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزش‏ در ساختار
معاونت آموزشی، و انسجام بخشی به مجموعه فعالیت‌های برنامه‌ریزی رشته‌ها،‏ برنامه‌ریزی
و نظارت بر برنامه و محتوای تدریس، برنامه‌ریزی ظرفیت‌های پذیرش‏ در خصوص انواع
دانشجویان و انواع دوره‌ها، و برنامه‌ریزی جذب دانشجو‏ از جمله استعدادهای برتر ذیل
مدیریت مذکور؛


واگذاری ماموریت ارزیابی و نظارت بر عملکرد آموزشی‏ اعضاء
هیات علمی به معاونت آموزشی؛


انسجام‌بخشی به مجموعه فعالیت‌های توسعه و انتقال فناوری از
جمله مالکیت فکری، و ارتباط با صنعت در مدیریت توسعه و انتقال فناوری؛


شکل‌گیری مدیریت نشر آثار علمی و مدیریت شبکه آزمایشگاه‌ها
با هدف ارتقا نشر دانشگاه فردوسی مشهد و نیز ارتقا و توسعه خدمات آزمایشگاهی و
انسجام‌بخشی به مجموعه فعالیت‌های مرتبط با این دو حوزه ذیل این دو مدیریت؛


شکل‌گیری واحد دبیرخانه هیات‌های جذب و ممیزه به منظور تجمیع
ارزیابی‌های آموزشی‏ پژوهشی و فرهنگی اعضاء هیات علمی جهت طرح در هیات‌های مذکور؛


ادغام معاونت‌های فرهنگی اجتماعی و دانشجویی با رویکرد
انسجام بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های امور دانشجویی در پیشبرد رسالت‌های فرهنگی
دانشگاه، و برجسته نمودن امر مطالعات، ‏پایش و برنامه‌ریزی ارتقا شاخص‌های فرهنگی
اجتماعی در دانشگاه؛


برجسته نمودن نظارت‌های راهبردی در کنار امر برنامه‌ریزی و
بودجه‌ریزی، و نیز برجسته نمودن ماموریت
توسعه منابع انسانی،‏ مالی و تحول سازمانی با بهره گیری از ظرفیت‌های فناوری
اطلاعات و ارتباطات در معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع؛ و


انسجام‌بخشی به مجموعه فعالیت‌های حوزه اداری مالی در قالب
سه مدیریت مالی- اداری، پشتیبانی و مدیریت حقوقی.


لازم به یادآوری است پس از ابلاغ ساختار کلان دانشگاه‏،
ساختار تفصیلی دانشگاه فردوسی مشهد توسط معاونت طرح و برنامه در حال مطالعه، بررسی
و تدوین با همکاری و هماهنگی معاونت‌ها، دانشکده‌ها و واحدهای تابعه دانشگاه می‌باشد.


نمودار سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد


40008


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار