نمایشگاه عکس استاد بمبئی چی برگزار می شود

ارسال شده در تاریخ :

آیین
افتتاح نمایشگاه عکس استاد بمبئی چی، پیشکسوت ورزش دانشگاه فردوسی مشهد، ساعت 12 روز
سه شنبه، 26 دی ماه همزمان با بیست و یکمین سالگرد درگذشت ایشان، در باشگاه مفاخر و
پیشکسوتان دانشگاه برگزار می شود.


نمایشگاه
عکس استاد حسین بمبئی چی، با محوریت ورزش دانشگاه فردوسی مشهد، به همت مرکز آثار مفاخر
و اسناد دانشگاه، دانشکده علوم ورزشی و با تلاش خانواده محترم استاد در روزهای 26 و
27 دی ماه در باشگاه مفاخر و پیشکسوتان و روزهای 30 دی ماه الی 4 بهمن ماه در دانشکده
علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد استقرار دارد.


ریاست
اداره تربیت بدنی دانشگاه مشهد، ریاست اداره تأسیسات ورزشی دانشگاه مشهد و برگزارکننده
مسابقات قهرمانی بسکتبال دانشگاه ها و مدارس عالی ایران از جمله فعالیت های ورزشی و
مدیریتی ایشان در طی بیش از 35 سال خدمت در دانشگاه فردوسی مشهد بوده است.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار