نقش مدیریت یکپارچه آب شهری در افق 1420

ارسال شده در تاریخ :

نشست نقش مدیریت یکپارچه
آب شهری در افق 1420 از سری نشست های جشنواره فناوری های آب ، بهره وری و بازچرخانی
در روز پنج شنبه 23 شهریور ماه 1396 در دانشکده
الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه
فردوسی مشهد دکار عبدالله سلطان احمدی مدیر
تامین و توزیع منابع آبی سازمان پارک ها ، گزارشی از اقدامات اجرایی شهرداری در راستای
تامین و مصرف بهینه ی آب ، افزایش راندمان
آبیاری ، اجرای سیستم های آبیاری مکانیزه ، توسعه ی فضای سبز کم نهاده و استفاده از آب های کنترل کننده ارائه داد .


دکتر سلطان احمدی ضمن اشاره
به کمبود منابع آبی گفت :باتوجه به مساحت کل فضای سبز مشهد ، نیاز آبی منطقه در حدود
112 لیتر بر ثانیه می باشد که باتوجه به کمبود منابع آبی تا کنون شبکه ی توزیع منطقه
به میزان 100 لیتر بر ثانیه را تامین نموده است .


وی در ادامه از فضاهای
سبز تحت پوشش خطوط انتقال و شبکه ی توزیع اجرا شده در مشهد خبر داد بیان کرد : مساحت
فضای سبز این منطقه در حدود 56 هکتار است که با توجه به کمبود منابع آبی تا کنون فضاهای
سبز تحت پوشش این خطوط در حدود 43.4 هکتار است .


مدیر تامین و توزیع منابع
آبی سازمان پارک ها اظهار کرد : 15 تصفیه خانه با 7 میلیون متر مکعب سالیانه تولید
آب با هدف حذف انشعابات آب شهری و کاهش برداشت از سفره ی آب زیرزمینی ایجاد شده است
.


دکار سلطان احمدی اعلام
کرد : شهرداری مشهد در نظر دارد تا باهمکاری شهروندان ساکن در مناطق یک ، نه ، ده و
یازده به متظور صرفه جویی در مصرف آب جهت آبیاری فضای سبز منازل ، پنجاه درصد هزینه
های تامین آب مورد نیاز فضای سبز از طریق جمع آوری و ذخیره سازی آب های نامتعارف پرداخت
کنیم .


وی در پایان در خصوص طراحی
پارک های کم نهاده با همکاری مراکز دانشگاهی در راستای کاهش هزینه نگهداری و مصرف انرژی
پایین خبر داد .


در ادامه دکتر فاطمه کاظمی عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی و مهندسی
فضای سبز دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص مدیریت بهینه مصرف آب در فضای سبز شهری ، برخی
چالش ها و راهکار ها گزارش داد.


دکتر کاظمی ضمن بیان اهمیت
موضوع فضای سبز شهری بر جنبه های مختلف زندگی انسان تصریح کرد : متاسفانه علیرغم اهمیت
این موضوع ، شهر ها از فضای سبز کافی بهره مند نیستند و یا پراکنش آنها مناسب نیست.
وی ادامه داد : تغییر در رویکرد طراحی ، احداث و نگهداری فضا های سبز شهری ایران با
توجه به اهداف توسعه ی پایدار مطرح پر دنیا ضروری است.


عضو هیئت علمی دانشگاه
فردوسی مشهد ضمن بیان مفهوم خشک منظر سازی در دنیا ، در این خصوص توضیح داد : در خشک
منظر سازی در مقایسه با منظر سازی معمول با کاهش مصرف کود و سم ، افزایش تنوع زیستی
و حیات وحش، مراقبت کمتر و صرفه جویی ۲۵ درصد
تا ۷۵ درصد آب همراه خواهد بود.


دکتر فاطمه کاظمی مقاوم
بودن بیشتر گونه ها با آفات ، سازگاری بیشتر با اقلیم منطقه ای ، پتانسیل زیبایی شناسی
بالا ، احتمال مهاجم شدن کمتر نسبت به جونه های وارداتی و ایجاد کننده ی زیستگاه های
پایدار را از جمله فواید منظر سازی با جونه های بومی بیان کرد و افزود : عدم وجود دستوالعمل
های نگهداری گونه ها برای پیمانکاران فضای سبز ، توسعه ی ناچیز خزانه های گونه های
بومی در کشور را از چالش های کنونی استفاده از گونه های بومی ایران در منظر سازی می
باشد .


خبرنگار : شهابی.یعقوب
پور

آخرین اخبار