نظرسنجی در خصوص بازطراحی فرایند بررسی و اجرای پیشنهادها

ارسال شده در تاریخ :

از جمله ماموریت های معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه (گروه توسعه فرایندهای سازمانی) "استقرار مدیریت مبتنی بر خرد جمعی و نظام مشارکتی در دانشگاه به ویژه نظام پیشنهادها" می باشد. به روز رسانی و ارتقا سامانه نظام پیشنهادها در سال 99 در دستور کار این معاونت قرار گرفته است. به همین منظور، تمامی دانشگاهیان گرامی می توانند نظرات ارزشمند خود را تا پایان خرداد ماه از طریق اتوماسیون اداری برای کارشناس فرایندها و ساختار زهرا لشکری پور ارسال نمایند. شایان ذکر است به پیشنهادهای اجرایی، در سامانه نظام پیشنهادها امتیاز تعلق می گیرد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه