نشست 194 از سلسله نشست‌های حوزه و دانشگاه در پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

نسبت دانشگاه و مفهوم فرهیختگی چیست و از کدام کارکرد دانشگاه های امروز ایران می‌توان دفاع کرد ؟

 

 در ادامه‌ی سلسله نشست‌های حوزه و دانشگاه در پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی( نشست 194) 

هشتمین نشست با موضوع کلی " فلسفه دانشگاه " دوشنبه 3 آذرماه ساعت 19 به صورت مجازی برگزار گردید

عنوان این جلسه " هابرماس و فلسفه دانشگاه " بود که جناب آقای دکتر ناصرالدین علی تقویان – عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی – مهمان و سخنران مدعو بود.

اهم مباحثی که وی اشاره نمود در دو محور خلاصه می‌شود:

  1. معرفی آرای هابرماس درباره دانشگاه
  2. چگونه برمبنای آرای هابرماس افزوده ای از آرای اورا استخراج کنیم

در ادامه با توجه به دو بخش قبلی طرح مساله ای در مورد دانشگاه‌های ایران برای اندیشیدن بیشتر و بینش جدیدتر ارایه کرد  

و اما مساله‌ای که قرار است به آن در نشست آتی پرداخته شود این است که چگونه می توان بر مبنای آرای هابرماس درکی جدید از فلسفه دانشگاه بوجود اورد و چه استفاده ای از آن بکنیم و فراتر ازآن برویم؟

با میانجی‌گری مفهوم فرهیختگی چگونه می‌توانیم از دانشگاه‌های امروز ایران که آماج انتقاد هستند (که تولید علم ندارند- آموزش هم ندارند – تقلب هم زیاد شده ولی هنوز دانشگاه هست) به تعریف جدیدی از دانشگاه ایرانی برسیم که به علت اهمیت و به تعبیری جدید و تازه بودن بحث مقرر شد جلسه بعدی مفصل به این مساله پرداخته شود و در ادامه نیز اساتید شرکت کننده در جلسه به بحث و پرسش و پاسخ پرداختند.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه