نشست مشترک معاونان آموزشی دانشکده علوم ریاضی و مهندسی برای ارزیابی دروس سرویسی

ارسال شده در تاریخ :

نشست استقرار سامانه مدیریت فرایندها به منظور اجرایی شدن فرایند بهبود یافته، کارگاه آموزشی با حضور کارشناسان منتخب واحد‌های دانشگاه، در محل سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در راستای مدیریت درخواست‌های بهبود فرایندها در دانشگاه، طراحی فرایند ”مدیریت توسعه و بهبود فرایندهای دانشگاه“ و استقرار سامانه آن توسط معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه انجام شده است.

هدف از بهبود فرایند فوق، نظام‌مند نمودن درخواست‌ واحدهای دانشگاه مبتنی بر نقشه فرایندی و امکان اولویت‌بندی آن‌ها توسط حوزه، شفاف نمودن مسیر ارسال درخواست‌ها و امکان ردیابی وضعیت آن‌ها، حذف نسخ کاغذی مستندات فرایند و ... بوده است که به منظور اجرایی شدن فرایند بهبود یافته، کارگاه آموزشی با حضور کارشناسان منتخب واحد‌های دانشگاه در محل سالن شورای سازمان مرکزی برگزار گردید.

آخرین اخبار