نشست مشترک معاونان آموزشی دانشکده علوم ریاضی و مهندسی برای ارزیابی دروس سرویسی

ارسال شده در تاریخ :

در نشستی که با حضور دکتر مصطفی رزمخواه، معاون آموزشی- فرهنگی دانشکده علوم ریاضی و دکتر ساده، معاون آموزشی- فرهنگی دانشکده مهندسی در ساعت 12:30 روز شنبه 1 اردیبهشت در دفتر معاونت آموزشی- فرهنگی دانشکده علوم ریاضی برگزار شد، تفاهم نامه دروس سرویسی بین دو دانشکده مهندسی و علوم ریاضی مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این نشست، مدیران گروه های آموزشی ریاضی و آمار و همچنین دکتر محسن پرویزی، دکتر عبدالحمید رضایی رکن آبادی، دکتر وحید محتشمی و دکتر سید محمد سعید ماجدی به عنوان نمایندگانی از دو دانشکده حضور داشتند.

آخرین اخبار