نشست مشترک رییس مرکز پژوهش های اسلامی شورای شهر مشهد با مدیریت و اعضای هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

ارسال شده در تاریخ :

نشست مشترک ریس مرکز پژوهش های اسلامی شورای شهر
مشهد و همراهان ایشان با موضوع بررسی اولویت های پژوهشی در مرکز پژوهشها با تاکید بر
علوم انسانی صبح امروز یکشنبه 2 آبان 1395 ساعت 10 در محل سالن شورای شماره یک دانشکده
علوم تربیتی و روان شناسی با حضور اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار شد.


به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد
مستقر در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، در ابتدای این نشست دکتر مشهدی معاون پژوهش
و فناوری دانشکده ضمن خیر مقدم به دکتر اعظمی و هیات همراه به اهمیت و ضرورت نقش فعالانه
دانشکده در محور های پژوهشی شورای شهر اشاره نمود و اظهار امیدواری کرد این جلسه زمینه
ساز بررسی اولویت های پژوهشی در مرکز پژوهشها با تاکید بر علوم انسانی شود.


سپس دکتر اعظمی مدیر گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد و ریس مرکز
پژوهش های اسلامی شورای شهر به معرفی مرکز همکاران و اولویت های پژوهشی آن پرداخت
و از دکتر خوارزمی معاون مرکز خواست ساختار پژوهشی مرکز پژوهش های اسلامی
شورای شهر را برای حاضران معرفی نماید .


دکتر خوارزمی طی سخنانی به اولویتهای پژوهشی مرکز
اشاره نمود و اعلام آمادگی کرد در حوزه های علوم تربیتی و روان شناسی قادر به
ارائه خدمات هستند.


در ادامه این نشست مشترک دکتر مرتضی کرمی مدیر گروه علوم تربیتی، دکتر اصغری ابراهیم آباد مدیر
گروه روانشناسی، دکتر اعظم صنعت جو مدیر گروه علم اطلاعات و روانشناسی ، خانم دکتر
جاویدی خانم دکتر حسینقلی زاده و دکتر کارشکی معاون آموزشی دانشکده طی سخنان کوتاهی
به اهمیت و ضرورت همکاری های مشترک اشاره نمودند و اظهار امیدواری کردند که بتواند
به مجموعه شهر کمک کنند.


در ادامه بحث آقای دکتر مشهدی معاون پژوهشی دانشکده به جمع بندی نظرات همکاران
پرداختند و به اهمیت و جایگاه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در حوزه مسایل و مشکلات
شهری اشاره کردند و دکتر اعطمی نیز به سوالات و مسایل مطرح شده پاسخ داد.


30318


30316


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار