نشست مدیران برنامه و بودجه دانشگاه‌های منطقه 9 کشور برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

نشست مدیران برنامه و بودجه دانشگاه‌های منطقه 9 کشور در روز سه‌شنبه مورخ 29 تیرماه 1400 به صورت مجازی برگزار گردید. در این جلسه که با حضور دکتر رستگاری مدیر کل دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و  مدیران برنامه و بودجه دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی منطقه با دبیری دکتر مهارتی مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل شد مباحث مهمی در خصوص اجرای بخشنامه همسان‌سازی حقوق هیات علمی، افزایش 50 درصدی حقوق کارکنان، عدم اختصاص اعتبار توازن، تبدیل وضعیت همکاران ایثارگر، عدم تخصیص کامل بودجه در سال 1400، تاکید بر تداوم فعالیت‌های بودجه‌ریزی مبتنی بر عمکرد و استفاده از تجارب دانشگاه‌های پیشرو در این حوزه مطرح گردید. در ادامه دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی منطقه به ارائه اقدامات صورت گرفته در خصوص استقرار بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد پرداختند و در پایان نیز انتخابات جهت تعیین دبیرخانه و دبیر منطقه 9 صورت گرفت که دکتر مهارتی مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دبیر منطقه و دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دبیرخانه منطقه 9 انتخاب شد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه