نشست صمیمانه مسئولان دانشکده علوم ورزشی دانشگاه با دانشجویان غیر ایرانی و خانواده آنان

ارسال شده در تاریخ :

نشست صمیمانه مسئولان ، اعضای هیات علمی ، کارشناسان دانشکده و اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد با دانشجویان غیر ایرانی و خانواده آنان برگزار شد

در اسن نشست که به همراه خانواده برگزار شد با اسقبال عالی دانشجویان غیر ایرانی و خانواده آنان روبرو شد.

این نشست با حضور رئیس مرکز دانشجویان خارجی خانم دکتر موذن زاده ، دکتر مقیمی رئیس دانشکده علوم پایه ، دکتر طاهری معاون فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی و مسئولین دانشکده ، دکتر سهرابی رئیس دانشکده و اساتید و کارشناسان و خانواده آنان در فضائی مملو از صمیمیت برگزار گردید.

لازم به ذکر است با توجه به اعلام قبلی غذای خانگی تهیه و برای دور همی آماده کنند شام نیز با مشارکت خانواده ها تهیه و سرو گردید.

آخرین اخبار