نشست دانشجویان با مدیر پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

نشست دانشجویان دوره دکتری
گروه علوم تربیتی با مدیر پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی  و جمعی از اعضای هیئت علمی گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه فردوسی
مشهد برگزار شد.


در این نشست که از ساعت 12 روز
سه شنبه 7 دی ماه 1395 در محل سالن شورای
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، محورهای ذیل مورد
بحث و بررسی قرار گرفت
:


معرفی
ظرفیت های علمی-پژوهشی پژوهشکده


جهت
گیری کلی پژوهشکده در موضوعات پژوهشی


شیوه
های برقراری ارتباط با پژوهشکده


امکاناتی
که به پایان نامه ها/ رساله های با موضوعات اسلامی تخصیص داده میشود
.


30761


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار