نشست خبری مدیران دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص حذف دیوار های فیزیکی دانشگاه برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، روز یکشنبه 22 تیرماه 1399 نشست خبری پیرامون پیشنهاد کمیسیون معماری و شهرسازی  شورای شهر در خصوص حذف دیوارهای دانشگاه با حضور دکتر حسین انصاری معاون اداری و مالی و دکتر عادل سپهر مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر محمد هادی مهدی نیا رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد و جمعی از اصحاب رسانه مشهد در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

ابتدا دکتر سپهر ضمن خیر مقدم به مهمانان و خبرنگاران حاضر در جلسه موضوع نشست را پیرامون پیشنهاد حذف دیوارهای فیزیکی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان بخشی از منطقه 9 شهرداری مشهد مطرح شده در کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد در هفته گذشته عنوان کرد، که در راستای مطالعات تفصیلی جنوب غرب مشهد و شهرسازی نوین بوده است.

دکتر سپهر در ادامه گفت: دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دانشگاه سبز مطرح می شود و پیشگام در حوزه شاخص های سبز بوده است، اگرچه که تمام رویکرد دانشگاه در این حوزه دنبال شده است اما باتوجه به اینکه یکی از اهداف دانشگاه در سند راهبردی مسئولیت پذیری اجتماعی است دانشگاه می بایست نقش خود را پررنگ تر و قوی تر از گذشته در راستای جامعه محوری و برخورداری شهروندان از فضاهای فکری و دستاوردهای دانشگاه اعلام کند، حذف حصار در دانشگاه ها و کشورهای توسعه یافته مطرح می باشد اما دانشگاه فردوسی مشهد با توجه به شرایط موجود و بررسی تمام جوانب در حال حاضر برنامه ای برای حذف حصارهای فیزیکی دانشگاه ندارد و این مهم پس از بررسی کامل اگر به جمع بندی برسد بدون شک در تعامل با شهرداری و شورای اسلامی شهر خواهد بود.

دکتر محمد هادی مهدی نیا رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد در تایید سخنان دکتر سپهر به این مورد اشاره کرد که این موضوع یک پیشنهاد بوده است و پیشنهاد برای نهایی شدن باید به کمیسیون ماده 5 برود و مصوب شود، و لزوم اجرای این طرح این است که دانشگاه تمام خواسته های خود را ارائه دهد و پس از تامین تمام این خواسته ها دانشگاه به انجام چنین پروژه ای اقدام کند.

همچنین دکتر حسین انصاری معاون اداری ومالی دانشگاه گزارشی از فعالیت های دانشگاه فردوسی مشهد در تعامل با شهرداری و شورای اسلامی شهر مطرح کرد و از فعالیت های انجام شده دانشگاه در راستای ارتباط پررنگ با جامعه یاد کرد.

در انتها تمام حضار نظرات خود را مطرح کردند و در نهایت ضمن احترام به پیشنهاد ارائه شده عنوان شد که با توجه به شرایط فعلی و عدم وجود زیرساخت های لازم در حال حاضر قابل انجام نمی باشد.

99042204

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه