نشست بازخوانی نقشه جامع علمی کشور؛ ظرفیت‌ها و کارآمدی برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

نشست "بازخوانی نقشه جامع علمی کشور؛ ظرفیت‌ها و کارآمدی" به همت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری هیئت اندیشه‌ورز ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی و پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی، روز سه شنبه 22 اسفندماه 1402 در سالن شورای پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی برگزار شد.

در این نشست دکتر رضوی، معاون پژوهش و فناوری و دبیر هیئت اندیشه‌ورز ستاد علم و فناوری در استان خراسان رضوی با بیان اینکه هدف از ایجاد هیئت‌های اندیشه‌ورز استانی احصای مسائل علم و فناوری است، گفت: نخستین جلسه این هیئت 14 اسفند با حضور رؤسای دانشگاه‌های استان تشکیل گردید و در خصوص چگونگی عملیاتی شدن اهداف ستاد بحث و بررسی شد.

وی با اشاره به لزوم جلسات بازخوانی نقشه جامع علمی کشور، تدوین برش استانی از نقشه جامع علمی کشور و قاعده‌سازی راهبردهای کلان را برای گفتمان‌سازی در خصوص نقشه جامع علمی کشور الزامی دانست.

در ادامه دکتر شعبانی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مبانی تعلیم و تربیت دانشگاه با اشاره به اینکه نقشه طرحی است که مسیر و راه را مشخص می کند، گفت: نقشه جامع علمی کشور با سه کاربرد راهبرد، برنامه‌ریزی و اجرا، با سه گروه مخاطب محققان، فناوران و سایر ذینفعان، به کمک به برنامه‌ریزی و توسعه علم و فناوری در جامعه می‌پردازد.

وی همچنین با تحلیل فصول نقشه جامع به برخی از ابهامات در خصوص نقشه پرداخت و ادامه داد: برنامه باید جزئی و قابل اجرا باشد و همچنین پایگاه منسجمی برای تحلیل داده‌ها وجود داشته باشد که براساس آن وضع موجود و میزان تحقق هدف ها سنجیده شود.

دکتر رحیم‌نیا، عضو هیئت علمی گروه مدیریت نیز در این نشست با بیان اینکه دانشگاه فردوسی مشهد با تدوین برنامه راهبردی اول و دوم مصداق استانی نقشه جامع علمی کشور است، اظهار کرد: روزآمدسازی نقشه به معنای جمع‌آوری اطلاعات در خصوص اقدامات انجام شده و تحلیل فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب در نقشه است که باید توسط جامعه نخبگانی انجام شود.

دکتر مرتضوی، استاد پیشکسوت گروه مدیریت دانشگاه نیز با اشاره به اینکه دانش یک مسابقه دو ماراتن است که موفقیت در آن تدریجی است، گفت: باید با توجه به افق‌های نقشه راه، مطالعات تشخیصی انجام و علت موفقیت و ناکامی ارزیابی شود و سپس با توجه به اطلاعات به دست آمده و تعیین یک مالک و چند معین در دانشگاه به تحلیل وضع موجود پرداخت.

دکتر مهارتی، عضو هیئت علمی گروه مدیریت هم با بیان اینکه هر گاه برنامه‌ای نقد می‌شود باید نویسندگان و تهیه کنندگان سند هم حضور داشته باشند، یادآور شد: در دانشگاه فردوسی مشهد طرح مأموریت‌محوری با توجه به نقشه جامع علمی کشور در سند راهبردی دانشگاه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تحلیل محتوای بیانیه گام دوم انقلاب نیز در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است، یادآور شد: مرجعیت علمی در سطح ملی و بین‌المللی در سند راهبردی مورد اولویت قرار گرفت و در این زمینه دانشگاه فردوسی مشهد می‌تواند به عنوان پیشرو در این زمینه در بین دانشگاه‌های کشور قلمداد شود.

این نشست با بحث و بررسی پیرامون مباحث مطرح شده توسط حضار پایان رفت.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه