نایب قهرمانی کارکنان خانم دانشگاه فردوسی مشهد در مسابقات آمادگی جسمانی

ارسال شده در تاریخ :

مسابقات آمادگی
جسمانی خانمها از سری مسابقات اولین دوره از مسابقات کارکنان خانم منطقه
۹ کشور مورخ ۲۶ مهرماه لغایت ۲۸ مهرماه سال ۱۳۹۶ به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار
شد
.


این مسابقات با
حضور دانشگاه های فردوسی مشهد ، حکیم سبزواری ، صنعتی شاهرود ، بیرجند ، بجنورد ،سمنان
برگزار شده و با نایب قهرمانی تیم بانوان دانشگاه فردوسی به اتمام رسید
.


در پایان این مسابقات، دانشگاه بیرجند مقام اول ، مقام دوم را دانشگاه فردوسی مشهد و مقام
سوم را دانشگاه صنعتی شاهرود کسب کردند
.


لازم به ذکر
است خانم کیوانفر سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه به نمایندگی از طرف ریاست
دانشگاه فردوسی مشهد در مراسم اختتامیه حضور پیدا کرد و به ورزشکاران و مدال آوران
مسابقات خیرمقدم گفت.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار