موفقیت پایان نامه های رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سطح ملی و بین اللملی

ارسال شده در تاریخ :

سه پایان نامه گروه آموزشی علم
اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 94 موفق به کسب سه عنوان برتر در
جشنواره های ملی گردید.


پایان نامه دکترای سمیه سادات
آخشیک، در چهارمین جشنواره اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع
رسانی، پایان نامه محمد زره ساز، در ششمین جشنواره پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه
ملی ایران و پایان نامه محمد نصیری مقدم در جشنواره از پژوهش تا عمل نهاد کتابخانه
های عمومی استان خراسان رضوی در سال 94 به عنوان پایان نامه های برتر شناخته شد.


در سال های اخیر علاوه بر تعداد
قابل توجه آثار اعضای هیأت علمی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی به صورت
کتاب، مقاله های فارسی و مقاله های انگلیسی در مجله های علمی – پژوهشی و بین
المللی، تعداد 19 پایان نامه دانشجویان این رشته نیز در جشنواره های مختلف به
عنوان پایان نامه های برتر معرفی شده است.


انتخاب این پایان نامه ها در
جشنواره فارابی که یکی از جشنواره های علمی مطرح در سطح بین المللی می باشد و
همچنین جشنواره فردوسی (در سطح استان خراسان)، جشنواره پژوهشهای برتر کتابخانه
ملی، جشنواره پایان نامه های برتر دانشجویی (ادکا)، جشنواره پژوهشهای فرهنگی سال و
جشنواره سیمرغ انجام شده است.


لازم به ذکر است گروه آموزشی
کتابداری و اطلاع رسانی (علم اطلاعات و دانش شناسی) دانشگاه فردوسی مشهد، با
پیشینه ای به نسبت جوان در سه مقطع کارشناسی (1370)، کارشناسی ارشد (1376) و دکترا
(1379) به پرورش کتابداران و اطلاع رسانان پرداخته و اکنون از چهار استاد تمام
(بازنشسته)، یک دانشیار، چهار استادیار و یک مربی بازنشسته برای آموزش و پژوهش
بهره می برد.

آخرین اخبار