موفقیت دانشگاه فردوسی مشهد در جدیدترین نتایج رتبه‌بندی موضوعی نظام بین المللی تایمز

ارسال شده در تاریخ :

در جدیدترین نتایج رتبه‌بندی موضوعی نظام بین‌المللی تایمز، دانشگاه فردوسی مشهد موفق به کسب رتبه در 6 حوزه موضوعی در بین دانشگاه‌های برتر جهان شده است. به نقل از معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع، بررسی جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد حاکی از آنست که این دانشگاه در حوزه‌های‌ موضوعی مهندسی و فناوری، تجارت و اقتصاد با رتبه (600-501)، علوم کامپیوتر، علوم زیستی، علوم فیزیکی با رتبه (800-601) و علوم اجتماعی با رتبه (600+) موفق به کسب جایگاه شده است.

شایان ذکر است، دانشگاه فردوسی مشهد جزء معدود دانشگاه های ایران است که در دو حوزه موضوعی ”تجارت و اقتصاد“ و ”علوم اجتماعی“ موفق به کسب رتبه در میان دانشگاه‌های برتر جهان شده است.

نظام رتبه‌بندی بین‌المللی تایمز در 11 حوزه موضوعی و بر اساس 13 شاخص عملکردی دانشگاه‌ها را مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می‌دهد. این موضوعات عبارتند از: علوم کامپیوتر، مهندسی و فناوری، پزشکی، پیراپزشکی و سلامت، علوم زیستی، علوم فیزیکی، روانشناسی، هنر و علوم انسانی، آموزش، حقوق، علوم اجتماعی و اقتصاد و تجارت.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه