موفقیت دانشگاه فردوسی مشهد در جدیدترین نتایج رتبه‌بندی موضوعی نظام بین المللی تایمز- بر اساس اطلاعات عملکرد دانشگاه در سال 2020

ارسال شده در تاریخ :

در جدیدترین نتایج رتبه‌بندی موضوعی نظام بین‌المللی تایمز، دانشگاه فردوسی مشهد توانسته‌است از میان ۱۱ حوزه موضوعی در 9 حوزه در بین دانشگاه‌های برتر جهان قرار گیرد.

به نقل از معاونت برنامه­ ریزی و توسعه منابع، بررسی جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد حاکی از آن است که دانشگاهمان برای نخستین بار توانسته است در دو حوزه موضوعی ”هنر و علوم انسانی“ و ”روانشناسی“ موفق به کسب رتبه شود. به این ترتیب دانشگاه فردوسی مشهد در نخستین حضور خود، در حوزه ”روانشناسی“ به عنوان برترین دانشگاه ایران و در حوزه ”هنر و علوم انسانی“ به عنوان دومین دانشگاه ایران پس از دانشگاه تهران معرفی شده است.  

لازم به ذکر است دانشگاه فردوسی مشهد، در سایر موضوعات شامل تجارت و اقتصاد با رتبه (600-501)، علوم آموزشی (400-301)، علوم اجتماعی (800-601)، علوم کامپیوتر (800-601)، مهندسی و فناوری (800-601)، علوم زیستی (1000-801) و علوم فیزیکی (1000-801) موفق به کسب جایگاه شده است.

مشاهده نتایج تفصیلی

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه