موزه دانشگاه فردوسی مشهد در فهرست موزه های میراث فرهنگی قرار گرفت

ارسال شده در تاریخ :

موزه دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یکی از موزه های دانشگاهی کشور مجوز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را دریافت کرد.


موزه دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یکی از موزه های دانشگاهی کشور مجوز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را دریافت کرد.
این مجوز پس از مکاتبه با مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و پس از تهیه و ارائه طرح توجیهی و همچنین تدوین طرح محتوایی موزه بر اساس شرح خدمات ارائه شده و بررسی های لازم از سوی مدیریت میراث فرهنگی صادر شده است.
ثبت اشیای موزه در سیستم یکپارچه سازی اموال منقول فرهنگی و تاریخی (جام) برای جلوگیری از سرقت و آسیب، کمک به مرمت و ساماندهی اشیاء، تلاش برای تجهیز موزه براساس سناریوی طراحی شده و همچنین تخصیص بودجه از ردیف اعتبارات عمرانی برخی از مزیت های دریافت مجوز میراث فرهنگی می باشد.
گفتنی است در راستای دریافت این مجوز آقای دکتر محمدرضا کارگر، مدیر کل موزه ها و اموال منقول تاریخی – فرهنگی و خانم مهندس فکوری، کارشناس بخش استان های اداره کل موزه های سازمان میراث فرهنگی به صورت ویژه از موزه دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند و شرایط و امکانات موزه را برای دریافت مجوز تایید نمودند.

آخرین اخبار