موافقت با پذیرش دانشجو در رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید در مقطع دکتری

ارسال شده در تاریخ :

براساس اعلام دکتر علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در نشست شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی با پذیرش دانشجو در رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید در مقطع دکتری در دانشگاه فردوسی مشهد موافقت شده است.

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه