مقاله دانش آموخته دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مقاله برتر برگزیده شد

ارسال شده در تاریخ :

مقاله  دانش آموخته دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی  مشهد ، به عنوان مقاله برتر مجله Atmospheric Research  برگزیده شد.

 

AlirezaAraghi

مقاله  دکتر علیرضا عراقی دانش آموخته مقطع دکتری گرایش هواشناسی گروه علوم و  مهندسی آب دانشکده کشاورزی و برگزیده بنیاد ملی نخبگان تحت عنوان:

» Using wavelet transforms to estimate surface temperature trends and dominant periodicities in Iran based on gridded reanalysis data «

چاپ شده در سال 2015 در ژورنال «  Atmospheric Research»، جزو 25 مقاله برتر این ژورنال به لحاظ تعداد ارجاعات (Citations) از سال 2015 تا کنون بوده است:

 

  این ژورنال، یکی از برترین ژورنال های جهان در حوزه علوم جوی و هواشناسی (JCR-Q1, IF: 3.817) است که به صورت ماهنامه توسط Elsevier چاپ شده و در هر شماره به طور متوسط، حدود 20 تا 25 مقاله منتشر می شود. به این ترتیب، مقاله ایشان ، که با راهنمائی دکتر محمد موسوی بایگی و نیزهمراهی مهندس سید مجید هاشمی نیا  اعضاء هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهشگرانی در خارج از کشورتدوین گردیده است، در میان بیش از 720 مقاله چاپ شده این ژورنال در طول سه سال گذشته (از سال 2015 تا 2018)، حائز شرایط فوق شده است و جزو 3% برترین مقالات این ژورنال از سال 2015 تاکنون گردیده است .

 

آخرین اخبار