معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده دامپزشکی در سمت خود ابقا شد

ارسال شده در تاریخ :

در حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس دانشگاه
فردوسی مشهد صادر شد، دکتر غلامرضا محمدی استاد گروه آموزشی علوم درمانگاهی -
بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی، دانشکده دامپزشکی با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی
به مدت دو سال دیگر در سمت معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی
مشهد ابقا شد.


در این حکم آمده است:


بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده
دامپزشکی،  به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال در
سمت معاون آموزشی و فرهنگی این دانشکده ابقاء می‌شوید.


همکاری و همگرایی بیشتر بین گروههای آموزشی و
اعضای هیأت علمی ، بازنگری و به‌روز رسانی رشته ها و دروس  از جمله انتظاراتی
است که امیدوارم در دور جدید مسئولیت در اولویت برنامه کاری خود قرار دهید
.


توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال
خواستارم.


معاونت آموزشی دانشکده دامپزشکی در حال حاضر ، سرپرست
کتابخانه دانشکده دامپزشکی در سالهای 72 الی 74 ، رئیس دانشکده دامپزشکی در سالهای
74 الی 75 و مدیریت گروه آموزشی علوم درمانگاهی – بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی
دانشکده دامپزشکی در سالهای 80 الی 81 از
سوابق اجرایی دکتر غلامرضا محمدی می باشد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار