مصاحبه حضوری قبول شدگان چند برابر ظرفیت در آزمون استخدامی وزار ت عتف دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به اطلاع قبول شدگان چند برابر ظرفیت در آزمون استخدامی وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد می رساند جهت انجام مصاحبه حضوری طبق جدول زمان بندی ذیل به دانشگاه مراجعه فرمایند

جدول زمان بندی مصاحبه آزمون وزارت علوم تحقیقات و فناوری  (دانشگاه فردوسی مشهد) سال 1400

رشته شغلی

تاریخ مصاحبه

روز مصاحبه

حسابدار

1400/07/27

سه شنبه

کارشناس آزمایشگاه/ کارگاه 10
کارشناس آزمایشگاه/ کارگاه 14
کارشناس آزمایشگاه/ کارگاه 18

1400/07/28

چهارشنبه

کارشناس آزمایشگاه/ کارگاه 3
مهندسی مکانیک
کارشناس امور پژوهشی 7

1400/08/01

شنبه

کارشناس آزمایشگاه/ کارگاه 15
کارشناس آزمایشگاه/ کارگاه 16

1400/08/03

دوشنبه

کارشناس آزمایشگاه/ کارگاه 11
کارشناس آزمایشگاه/ کارگاه 13
کارشناس اصلاح نباتات و زراعت
کارشناس ترویج کشاورزی

1400/08/04

سه شنبه

کارشناس دامپروری
کارشناس محیط زیست

1400/08/05

چهارشنبه

کارشناس امور بین الملل
کارشناس امور پژوهشی 10
کارشناس امور پژوهشی 17

1400/08/08

شنبه

کارشناس امور پژوهشی 2
کارشناس حقوقی
موزه دار

1400/08/09

یکشنبه

کارشناس برنامه ریزی 1(کدشغل 11108)
کارشناس برنامه ریزی 1(کدشغل 11109)

1400/08/10

دوشنبه

کارشناس برنامه ریزی 1(کدشغل 11107)
کد رشته 31021-31034-31020

1400/08/11

سه شنبه

کارشناس برنامه ریزی 1(کدشغل 11107)
کد رشته 31051-31065-31072

1400/08/12

چهارشنبه

 

آدرس محل مصاحبه: خراسان رضوی- مشهد- دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ضمناً پذیرفته شدگان محترم ، هنگام مصاحبه در صورت دارا بودن هرگونه گواهی اعم از ثبت اختراع، تألیف کتاب، چاپ مقاله علمی و پژوهشی و گواهی های معتبر در المپیاد دانشجویی و المپیاد علمی و مدرک زبان خارج معتبر ، رتبه تحصیلی مندرج در کارنامه تحصیلی داوطلب با تأیید دانشگاه (برای افرادی که میان دانشجویان هم رشته و هم ورودی رتبه 1 تا 3 اخذ نموده اند) به همراه داشته باشند.

با توجه به شرایط کرونایی، مصاحبه حضوری با رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد. لذا داوطلبان لازم است ۱۵ دقیقه قبل از شروع مصاحبه (طبق جدول زمانی و پیامک ارسال شده به ایشان) در محل حضور داشته باشند.

1400072501

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه