ثبت نام دوره آموزشی اخلاق حرفه‌ای ویژه کارکنان

ارسال شده در تاریخ :

99072601g

مشخصات دوره آموزشی اخلاق حرقه ای ویژه کارکنان

1-  عنوان دوره: اخلاق حرفه‌ای

2-  مخاطب دوره:  کارکنان

3-  هدف کلی دوره:  همراستا شدن انرژی ذهنی، روانی و فیزیکی کارمند با اهداف بلندمدت داتشگاه

4- اهداف رفتاری:

·         تغییر در رفتار با تحقق مبانی دلبستگی به کار، حس مسئولیت پذیری، روحیه مشارکت و اعتماد؛

·         ایجاد تعامل مثبت و سازنده کارکنان با یکدیگر؛

·         متعهد شدن برای تحقق برنامه‌های سازمانی؛

·         صیانت از منابع مادی و معنوی سازمان؛

·         تقویت خودکنترلی کارکنان.

5-  سرفصل آموزشی:

·         تعریف اخلاق به صورت عام و اخلاق حرفه‌ای؛

·         ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای؛

·         مبانی نظری اخلاق حرفه‌ای در اسلام و نمونه‌های رفتار رهبران دینی؛

·         عوامل پایه اخلاق حرفه‌ای؛

·         تحلیل فرهنگ سازمانی دانشگاه و اخلاق حرفه‌ای؛

·         مبانی ترویج اخلاق حرفه‌ای و اصول ترویج اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه فردوسی مشهد؛

·         چرایی ارجحیت منافع سازمانی بر منافع فردی؛

·         بررسی نمونه‌های رفتاری اخلاق حرفه‌ای مرتبط با شغل شرکت کنندگان (مشارکت در دوره)؛

·         دستاوردهای اخلاق حرفه‌ای برای کارکنان و دانشگاه.

6- مدرس دوره: جناب آقای مهدی اخلاقی پور (کارشناس ارشد بازنشسته واحد آموزش و پژوهش استانداری خراسان رضوی)

7-  مدت آموزش: 8 ساعت

8- نحوه برگزاری دوره: مجازی

9- زمان برگزاری: شنبه 20، یکشنبه 21، شنبه 27 و یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 18 الی 20

10- مکان برگزاری: لینک دوره اعلام خواهد شد.           

11- فناوری‌های یادگیری:    Adobe Connect                                                                       

12- روش ارائه محتوا: کارگاهی   *

13-  تاریخ ثبت نام: 13 الی 16 شهریور 1400

14- نحوه ثبت نام:  پورتال پویا- لبه توسعه منابع- منوی توسعه منابع انسانی- زیر منوی ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها

15-  نحوه پرداخت هزینه: برای شرکت کنندگان دانشگاه فردوسی مشهد: رایگان -  برای کارکنان سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی: 120.000 تومان

16- تاریخ نظرسنجی: 29 شهریور الی 6 مهر 1400 (صدور گواهینامه دوره آموزشی منوط به تکمیل فرم نظرسنجی می‌باشد.)

17- شرایط شرکت در دوره:

  • غیبت مجاز در این دوره یک جلسه می‌باشد.
  • تاخیر در ورود و تعجیل در خروج به سامانه، بیش از 15 دقیقه به منزله غیبت می‌باشد. بدیهی است گواهینامه آموزشی برای غایبین صادر نمی‌گردد.
  • صدور گواهینامه دوره آموزشی منوط به تکمیل فرم نظرسنجی می‌باشد.
  • افرادی مجاز به شرکت در دوره‌ فوق می‌باشند که، پیش از این در دوره‌های مشابه با این دوره‌ شرکت نکرده باشند.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه