مسابقه ایده ها و طرح های خلاقانه برای حل مسئله های اقتصادی

ارسال شده در تاریخ :

انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای ایران با مشارکت معاونت اقتصادی شهرداری مشهد برگزار می کند.

99112704

آخرین اخبار