مراسم کلنگ زنی ساختمان‌آموزش دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

 

مراسم کلنگ زنی "ساختمان آموزش" دانشگاه فردوسی مشهد در ساعت ۹:۳۰ روز یکشنبه 12 بهمن 1399 با حضور دکتر رضا پیش قدم معاون آموزشی و دکتر حسین انصاری معاون اداری و مالی دانشگاه و همچنین معاونان آموزشی دانشکده ها برگزار شد.

کارفرمای پروژه ساختمان آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد (معاونت آموزشی) است و مشاور آن مهندسان مشاور پارس عمران می باشند. زیربنای تقریبی این ساختمان ۲۰۰۰ متر می باشد و قرار است این مجموعه در مدت زمان ۶ ماه ساخته شود. پس از تکمیل این مجموعه، قسمت های مختلف معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد که تا کنون به شکل پراکنده در سطح دانشگاه قرار داشته اند، در این مکان مستقر خواهند شد.

 لازم به ذکر است  معاونت آموزشی دانشگاه تاکنون ساختمان مستقلی نداشته است و عملیاتی شدن این طرح برای نخستین بار، کمک زیادی به ارتقای امور آموزشی و سامان دهی آنان خواهد کرد.

99111206

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه