مراسم ویژه دانشجویان نوورود دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

برابرروال معمول در ابتدای هر سال تحصیلی مراسم ویژه دانشجویان نوورود دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد  در روز یکشنبه 15 مهر ماه 1397  از ساعت 12 الی 14 در سالن اجتماعات این دانشکده برگزار شد.

دکتر نظامی رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد درخصوص اهمیت کشاورزی، لزوم مهارت افزایی دانشجویان و کارآفرینی دانش آموختگان این رشته سخنرانی کرد.

وی با اشاره به چالش ها و فرصت های پیش رو، بر نیاز کشور به تخصص های مرتبط با صنعت کشاورزی و نقش برجسته دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در تامین این مهم تاکید کرد. همچنین دکتر توکل افشاری معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده و دکتر خدابخشیان مسئول توسعه و انتقال فناوری دانشکده نیز برای دانشجویان نوورود سخنانی ایراد کردند .

بخش دیگر این مراسم سخنان نمایندگان مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی و مجریان طرح پایش سلامت دانشگاه بود که  اطلاعات مفیدی را از حوزه های کاری خود با دانشجویان نوورود درمیان گذاشتند. 

در این مراسم، نمایشگاهی برای معرفی تشکل های دانشجویی و شرکت های کارآفرین و دانش بنیان کشاورزی نیز دایر بود که با استقبال قابل توجه دانشجویان نوورود مواجه شد . در این نمایشگاه، دانشجویان نوورود با محصولات و خدمات شرکت های کارآفرین و دانش بنیان که حاصل تلاش دانش آموختگان این دانشکده است، آشنا شدند. همچنین اهداف، دستاوردها و حوزه فعالیت تشکل های دانشجویی نیز به دانشجویان نوورود دانشکده کشاورزی معرفی گردید.

 840595

840596

840597

آخرین اخبار