ارسال شده در تاریخ :

مراسم
استقبال از بهار در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
این مراسم با برنامه های متنوع نظیر نمایشگاه نوروزی با رویکرد کارآفرینی زنان خانه
دار در تاریخ 14 تا 18 اسفند در دانشکده شروع شد و با نشست بررسی آیین نوروزی و آداب
رسوم مردم ایران با ارائه مدیر دفتر ارتباط علمی دانشگده ویژه استادان و کارکنان دانشکده
در ظهر روز چهارشنبه 25 اسفند ادامه پیدا کرد.


در این
نشست دکتر امین یزدی رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد از
تلاش و همکاری همکاران در سال 1395 سپاسگزاری نمود و آرزو کرد نوروز سال 96 توام با
شادی و حال خوب برای همکاران در کنار خانواده باشد.


سپس
دکتر بختیار شعبانی استاد گروه علوم تربیتی دانشکده اشعاری نوروزی بزرگان شعر و ادب
ایران نظیر حافظ و سعدی رو برای حاظران قراءت نمودند. دکتر فتاحی پیشکسوت گروه علم
اطلاعات دانشکده هم به سخنرانی کوتاه در زمینه نوروز پرداخت.


در پایان
این نشست با اهدای هدایایی از صنایع دستی ایران از خدمات همکاران تجلیل شد. عکس یادگاری
در کتابخانه دانشکده برنامه بعدی مراسم استقبال از بهار بود.


اتفاق
ویژه مراسم استقبال از بهار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد،
کاشت 40 نهال سرو به احترام و یاد 40 شهید سرو قامت دانشگاه در راه دفاع از وطن در محوطه دانشکده توسط همکاران این دانشکده بود.


600422


600423


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار