مدیر گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد در سمت خود ابقا شد

ارسال شده در تاریخ :

در حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس دانشگاه
فردوسی مشهد صادر شد، دکتر علیرضا صابری دانشیار گروه آموزشی رفتار حرکتی و مدیریت
ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد با حفظ وظایف
آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت مدیر گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.


در این حکم آمده است:


بنا به پیشنهاد شماره 3164 رئیس محترم دانشکده
تربیت بدنی و علوم ورزشی به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال
در سمت مدیر گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی آن دانشکده ابقاء می شوید
. توفیق روز افزون شما را از
خداوند متعال خواستارم.


لازم به ذکر است دکتر علیرضا صابری دانشیار گروه
آموزشی رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که در زمینه
انتشار کتاب تاکنون چهار عنوان کتاب از ایشان به چاپ رسیده است که یک مورد آن نیز تجدید چاپ شده
است
.


همچنین در زمینه مقالات منتشر شده ، بیست مقاله
فارسی و هفت مقاله لاتین از ایشان در مجلات داخلی و خارجی چاپ شده است
و در زمینه همایش های ملی و بین المللی، نیز حضور
در ده همایش ملی و سه همایش بین المللی همراه با ارائه مقاله داشته اند .


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار