مدیر گروه آموزشی گیاه پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر غلامحسین مروج دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه را به سمت مدیر گروه آموزشی گیاه‌پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

بنا به پیشنهاد  ریاست محترم دانشکده کشاورزی، به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به‌عنوان مدیر گروه آموزشی گیاه‌پزشکی این دانشکده منصوب می‌شوید. ضروری است برنامه مدون گروه را منطبق بر رویکردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و بر اساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن را با بهره‌گیری از خرد جمعی در فضایی آکنده از همدلی و وفاق در اولویت کاری خود قرار دهید. توفیق شمارا از خداوند متعال خواستارم.

محمد کافی

رئیس دانشگاه

لازم به ذکر است دکتر غلامحسین مروج دانشیار  گروه آموزشی گیاه‌پزشکی  دانشکده کشاورزی   دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد.

آخرین اخبار