مدیر گروه آموزشی مطالعات برنامه‌ریزی درسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر مقصود امین خندقی دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی را به سمت مدیر گروه آموزشی مطالعات برنامه‌ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در حکم ریاست دانشگاه آمده است:

بنا به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به‌عنوان مدیر گروه آموزشی مطالعات برنامه‌ریزی درسی این دانشکده منصوب می‌شوید. ضروری است برنامه مدون گروه را منطبق بر رویکردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و بر اساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن را با بهره‌گیری از خرد جمعی در فضایی آکنده از همدلی و وفاق در اولویت کاری خود قرار دهید. توفیق روزافزون شمارا از خداوند متعال خواستارم.

 

لازم به ذکر است، دکتر مقصود امین خندقی دانشیار گروه آموزشی علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی می‌باشد.

آخرین اخبار