مدیر گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر احمدرضا اصغرپور ماسوله استادیار دانشکده  ادبیات و علوم انسانی را  به سمت  مدیر گروه آموزشی  علوم اجتماعی  دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در این حکم آمده است :

  بنا به پیشنهاد  رئیس محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی و مصوبه جلسه هیأت رئیسه محترم دانشگاه، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه علوم اجتماعی این دانشکده منصوب می شوید. ضروری است برنامه مدون گروه را منطبق بر رویکردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و بر اساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن را با بهره‌گیری از خرد جمعی در فضایی آکنده از همدلی و وفاق در اولویت کاری خود قراردهید.

توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.

لازم به ذکر است :  دکتر احمدرضا اصغرپور ماسوله استادیار گروه آموزشی  علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که  مدیریت اجتماعی دانشگاه در سالهای 92 الی 95 همچنین مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد در سالهای 95 الی 96 را در کارنامه اجرائی خود دارد.

آخرین اخبار