مدیر خدمات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر جواد ساده استاد دانشکده مهندسی دانشگاه را به سمت مدیر خدمات آموزش دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

بنا به پیشنهاد معاون محترم آموزشی دانشگاه و نظر به تجارب و شایستگی‌های جنابعالی، به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به سمت مدیر آموزشی دانشگاه منصوب می‌شوید. حساسیت این مدیریت به دلیل ارتباط مستمر استادان، دانشجویان و دانش‌آموختگان بسیار بالاست، امید است با همکاری کارکنان آن حوزه، در ارائه خدمات آموزشی مناسب، پاسخگویی مؤثر به مراجعان و کوتاه کردن فرآیند‌های مختلف ثبت‌نام و دانش‌آموختگی، حتی‌الامکان به‌صورت غیرحضوری، موفق باشید.

محمد کافی

رئیس دانشگاه

 

لازم به ذکر است دکتر جواد ساده استاد گروه آموزشی مهندسی برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد و مدیر گروه آموزشی برق دانشکده مهندسی در سال‌های 86 الی 88 و معاون آموزشی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 92 تاکنون از سوابق اجرائی وی می‌باشد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه