مدرسه تابستانی زبان فارسی در مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به‌منظور آشنایی دانش پذیران لبنانی بافرهنگ و تمدن ایران، مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه فردوسی مشهد در تابستان سال جاری نسبت به برگزاری کلاس‌های آموزش زبان فارسی در قالب برنامه‌های شاد و متنوع به این دانش پذیران اقدام کرد که مورد استقبال دانش پذیران لبنانی قرار گرفت.

840467

840468

840469

840470

840471

840472

آخرین اخبار