قهرمانی تیم بانوان دانشگاه فردوسی مشهد در دومین مسابقات آمادگی جسمانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، تیم بانوان دانشگاه در دومین مسابقات آمادگی جسمانی بانوان، کارکنان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور، مقام اول را کسب نمود.

در این مسابقات که در اسفندماه سال 97 در دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، تیم بانوان دانشگاه فردوسی مشهد قهرمان این مسابقات شد و خانم فرزانه فرجامی، زهرا رضازاده، معصومه صالح فر عضو تیم بودند که خانم معصومه صالح فر موفق به کسب مقام اول و خانم زهرا رضازاده مقام سوم را کسب کردند.

آخرین اخبار