قرار گرفتن آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در جایگاه سوم آزمایشگاه های دانشگاهی عضو شبکه فناوری های راهبردی

ارسال شده در تاریخ :

پیرو سیاست گذاری­ها و برنامه ریزی های مدیریت شبکه آزمایشگاه های دانشگاه و با تلاش مدیر و کارشناسان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، این آزمایشگاه موفق به کسب جایگاه سوم در بین آزمایشگاه های دانشگاهی عضو شبکه فناوری های راهبردی شده است.

به استناد نتایج پنجمین دوره رتبه بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‎های راهبردی در سال 1397، بر مبنای سه پارامتر مشتری مداری، فعالیت شبکه ای و میزان خدمات ارائه شده، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد با کسب امتیاز 522.5 در میان بیش از 200 آزمایشگاه عضو این شبکه، در جایگاه هجدهم قرار گرفت که نسبت به سال گذشته 4 پله ارتقاء رتبه داشته است. ضمنا بر اساس ارزیابی مذکور این آزمایشگاه در میان آزمایشگاه های دانشگاهی عضو شبکه فناوری های راهبردی با یک رتبه صعود نسبت به سال 1396، رتبه سوم را از آن خود کرده است.

توضیح این که در حال حاضر بیش از 200 آزمایشگاه عضو شبکه فناوری های راهبردی می باشند که تمامی این آزمایشگاه ها الزاما آزمایشگاه های وابسته به مراکز دانشگاهی نیستند. آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال گذشته در بین تمامی آزمایشگاه های عضو این شبکه جایگاه هجدهم و در میان آزمایشگاهای وابسته به مراکز دانشگاهی پس از دانشگاه صنعتی شریف و آزمایشگاه جامع تحقیقاتی شرق کشور دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جایگاه سوم قرار گرفت.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه