اطلاعیه رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از واکسن یادآور

ارسال شده در تاریخ :

با تقدیم سلام

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وضعیت مشهد از نظر شیوع ویروس کرونا نارنجی می باشد.

با توجه به این شرایط، برگزاری دوره‌ها و همایش‌ها مشروط به رعایت موارد زیر می باشد:

- کلیه خدمت دهندگان و مدعوین، بایستی سه دوز واکسن را تزریق نموده باشند و مستندات را قبل از برگزاری دوره به مجریان اراِئه نمایند.

- حداقل چهار متر مربع فضا به ازای هر فرد در محل برگزاری دوره منظور گردد.

- شرایط تهویه محل برگزاری به صورتی فراهم گردد که حداقل شش بار در ساعت تعویض و جابه جایی هوا صورت گیرد.

- در روز برگزاری همایش، مستندات واکسیناسیون مدعوین قبل از ورود بررسی گردد و در صورت عدم به همراه داشتن مستندات از حضور ایشان در مراسم ممانعت به عمل آید.

- رعایت شرایط بهداشتی در خصوص پذیرایی ‌ها و سایر پروتکل‌های بهداشتی مرتبط الزامی است(پذیرایی به صورت بسته بندی)

- کلیه خدمت دهندگان و مدعوین در حین برگزاری مراسم ملزم به استفاده از ماسک می باشند.

- همچنین موارد 1و2 و 3 و 6 در تمام فضاهای بسته شامل دانشکده ها باید رعایت شود.

- لازم به ذکر است تزریق دوز یادآور با واکسن اسپایکوژن برای دانشگاهیان محترم در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه فردوسی مشهد روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 8 تا 12 تا انتهای مرداد ماه انجام می گیرد.

در صورتیکه همکاران تمایل به تزریق واکسن دارند از طریق شماره تلفن داخلی 6949 یا 6989 اقدام به ثبت نوبت فرمایند. مرکز بهداشت و درمان دانشگاه از پذیرش افرادی که بدون نوبت مراجعه نموده اند و افرادی که در موعد ثبت نوبت مراجعه ننموده اند معذور است.

مرکز بهداشت و درمان دانشگاه فردوسی مشهد

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه