قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی وام ویژه دکتری صندوق رفاه و بانک توسعه تعاون

ارسال شده در تاریخ :

به منظور تکمیل فرایند برقراری وام های  ویژه دکتری،  نسبت به بارگیری فرم های وام ویژه دکتری (صندوق رفاه و  بانک توسعه تعاون) از سایت مدیریت رفاه وسلامت اقدام نموده و پس از تکمیل  اطلاعات و درج امضای خود، فایل های word مربوطه را حداکثر تا روز 10 اردیبهشت 1399 با نام و نام خانوادگی از طریق پست الکترونیک به کارشناس وام اداره رفاه با آدرس: maghool@um.ac.ir ارسال نمایید.

با توجه به اینکه الصاق فرم ها برای برقراری وام ضروری است، به فرم های ناقص و یا مواردی که بعد از این تاریخ دریافت گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

به اطلاع دانشجویان محترم میرساند  به منظور رفاه دانشجویان در شرایط فعلی جامعه، فرم های ارسال شده توسط دانشجویان به امضای مدیران مربوطه رسانده خواهد شد.

لازم بذکر است دانشجویان بایستی قبلا از طریق پرتال دانشجویی صندوق رفاه نسبت به درخواست وام اقدام کرده باشند.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه