قابل توجه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد متقاضی خوابگاه در سال تحصیلی 98- 97

ارسال شده در تاریخ :

دانشجویان محترم می توانند از تاریخ 22 فروردین لغایت اول اردیبشهت ماه 97 جهت درخواست خوابگاه به شرح ذیل اقدام نمایند.

1.ورود به پورتال دانشجـویی و انتخاب گزینه امور دانشجـویی از منوی اصلی و سپس انتخاب گزینه « امور خوابگاه » از پیوندهای سمت راست صفحه .

  1. مطالعـه دقیق آیین نامه انضباطی خـوابگاهها و همچنین اطلاعیه اداره رفاه دانشجویان (مبنی بر ضرورت پرداخت نقدی اجاره‌بهای خوابگاه اعم از بدهی‌های معوقه‌ی سال‌های قبل و نیز اجاره‌ بهای نیمسال جاری) که پس از تایید آن، گزینه « درخواست خوابگاه» فعال می شود.

*درصورتی که سنوات (مدت مجاز سکونت درخوابگاه ) شما به پایان نرسیده باشد پیغام« قبلاَ درخواستی ثبت نشده است» ظاهر میشود که می‌توانید با انتخاب پیوند «درخواست خوابگاه »، تقاضای خود را ثبت نمایید.

٣. مدت زمان بررسی درخواست شما حداکثر ٤٨ ساعت میباشد و خوابگاه فقط به دانشجویانی که روزانه غیربومی ، غیرشاغل و غیرسنواتی هستنـد و اجـاره بهای نیمسال جاری و نیمسال‌های ما قبل آن را پرداخت کرده‌اند، تعلق می گیرد. و در این صورت پیغـام «تقاضای شما تأیید شده است» را مشاهده خواهید کرد. در غیراینصورت به اداره رفاه دانشجویان مراجعه نمایید.

* اطلاعیه زمانبندی انتخاب گروه و انتخاب اتاق متعاقباً اعلام خواهد شد.

* بدیهی است کلیه دانشجویان باید در تاریخ های مقرر نسبت به ثبت تقاضای خود اقدام نمایند و آن دسته از دانشجویانی که به هردلیل موفق به ثبت تقاضای خود نشوند حق انتخاب اتاق نداشته و این اداره هیچ مسئولیتی در این خصوص بر عهده نخواهد داشت.

اداره امور خوابگاهها - دانشگاه فردوسی مشهد

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار