اطلاعیه فهرست اولویت‌های پژوهشی وزارت ورزش و جوانان در سال 1403

ارسال شده در تاریخ :

مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان در راستای اهداف، برنامه‌ها و مأموریت‌ها اولویت‌های پژوهشی سال 1403 را به شرح زیر اعلام می‌نماید.

اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مؤسسات علمی و پژوهشی می‌توانند پیشنهادات خود را در قالب فرم طرح‌نامه پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی قابل ضمیمه در بخش فراخوان به آدرس http://csrs.msy.gov.ir تکمیل و به همراه نامه حداکثر تا تاریخ 30 تیرماه سال جاری از طریق سامانه پیشخوان ارباب رجوع و پیگیری مکاتبات به آدرس http://pishkhan.msy.gov.ir برای این مرکز ارسال نمایند.

فراخوان

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه