فراهم شدن امکان حذف دروس عملی،نظری عملی و آزمون جامع

ارسال شده در تاریخ :

با توجه به شرایط  و وضعیت شیوع  ویروس کرونا، تصمیمات مورخ 1 تیرماه 1399 معاونت آموزشی دانشگاه به شرح ذیل علام می گردد:

 

1- آن دسته از دانشجویانی که در نیمسال جاری دروس عملی یا نظری عملی انتخاب نموده اند و تمایل به حذف آن را دارند، صرفاً  برای حذف این دروس می‌توانند از تاریخ 1 لغایت 7 تیرماه 1399 با مراجعه به پورتال خود نسبت به ارسال درخواست حذف درس اقدام نمایند.

 

2- آن دسته از دانشجویان دکتری که در نیمسال جاری آزمون جامع را انتخاب نموده اند و تمایل به حذف آن را دارند می‌توانند از تاریخ  1 لغایت 7 تیرماه 1399  با مراجعه به پورتال خود نسبت به ارسال درخواست حذف ترم اقدام نمایند.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه