عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در فهرست سرآمدان علمی کشور قرار گرفت

ارسال شده در تاریخ :

دکتر قاسم براتی دربند، استادیار گروه مهندسی متالوژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد در فهرست سرآمدان علمی کشور در سال 1402 قرار گرفت.

بنیاد علم ایران با همکاری بنیاد نخبگان، تحت حمایت و مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در سال 1402 تعداد 110 نفر از محققان کشور را به عنوان سرآمدان علمی کشور انتخاب کرده است که دکتر براتی موفق به کسب رتبه 54 در این لیست گردیده است.

به این افراد با توجه به اعتبار علمی، حمایت هایی شامل پژوهانه، اعتبار خدمات شبکه آزمایشگاهی و امتیاز جذب محقق پسا دکتری تعلق می گیرد.

 

sarramad2

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه