عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد به سمت سرپرست مجتمع آموزش عالی گناباد منصوب شد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر علیرضا زمانی بهابادی عضو هیات علمی گروه آموزشی ریاضی محض دانشگاه فردوسی مشهد را به عنوان سرپرست مجتمع آموزش عالی گناباد منصوب کرد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین طی جلسه ای ضمن اعطای حکم انتصاب وی از زحمات دکتر سیدمصطفی موسوی زاده رئیس پیشین مجتمع تقدیر کرد.

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه