عضویت مدیر گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد در کمیته علمی همایش بین‌المللی زبان فرانسه، آثار فرانسه زبان

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمدرضا فارسیان، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه به عضویت در کمیته علمی همایش بین‌المللی زبان فرانسه، آثار فرانسه زبان» منصوب شد.

همایش بین‌المللی زبان فرانسه، آثار فرانسه زبان» که در ماه می ۲۰۱۹ به‌صورت مشترک توسط دانشگاه‌های سوربن فرانسه، هامبورگ آلمان، کالیگاری ایتالیا و سوس تونس برگزار خواهد شد به موضوع نویسندگان غیر فرانسوی که به زبان فرانسه می‌نویسند خواهد پرداخت که ایران نیز با نویسندگانی چون هدایت یا نویسندگان مهاجر در فرانسه در این همایش جایگاه خود را خواهد داشت.

دکتر محمدرضا فارسیان، دانشیار و مدیر گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه و مسئول میز فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد به‌عنوان عضو کمیته علمی این همایش برگزیده شد که به نمایندگی از دانشگاه در این رویداد بین‌المللی حضور خواهد داشت.

لازم به ذکر است دکتر فارسیان دبیری علمی سه دوره همایش بین‌المللی ادبیات تطبیقی ایران و فرانسه را بر عهده داشته است.

آخرین اخبار