عضویت استاد برجسته دانشگاه فردوسی مشهد در هیأت ممیزه مشترک فرهنگستان های جمهوری اسلامی

ارسال شده در تاریخ :

به موجب ابلاغ دکتر غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و نظر به مراتب دانش و تجارب ارزنده ی دکتر محمد جعفر یاحقی عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی به مدت دوسال به عضویت هیأت ممیزه مشترک فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه