طرح پایش و غربالگری دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

طبق ابلاغیه دفتر مشاروه و سلامت وزارت عتف، در سال 1400 طرح پایش و غربالگری سلامت روان برای همه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد اجرا خواهد شد.

دانشجویان عزیز دانشگاه فردوسی مشهد لازم است با ورود به لینک سازمان امور دانشجویان، فرم پرسشنامه پایش سلامت روان، لینک پرسشنامه سلامت روان را تکمیل و ارسال نمایند.

1400061801

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه