طرح مدون سند راهبردی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

در راستای حرکت برنامه محور دانشگاه فردوسی مشهد، پس از برگزاری جلسات متعدد با حضور اعضای شورای پژوهشی و کارشناسان و با استفاده از تجارب سایر پژوهشکده ها و متکی بر اسناد بالادستی ، بخش های نخستین طرح مدون سند راهبردی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در جلسه  10 تیر ماه 1397 شورای پژوهشی پژوهشکده به تصویب نهایی رسید.

پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد امیدوار است بتواند با اقدامات عملی در راه تحقق آن گام برداشته و الگویی برای سایر پژوهشکده های همسو نیز  باشد.

جهت مطالعه سند مذکور اینجا را کلیک کنید

.

 ارسال کننده خبر: محبوبه حسینی

آخرین اخبار