طرح جوانه و طرح شکوفایی برنامه گرنت فناوری

ارسال شده در تاریخ :

به منظور بسط و توسعه توان ملی در نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر دانایی، زمینه سازی حرکت دانشگاه های کشور به سوی دانشگاه کارآفرین، ارتقای ظرفیت توسعه فناوری در مراکز پژوهشی و حمایت از صاحبان ایده های فناور در جهت تولید نمونه اولیه، دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پایان نامه ها و رساله های دارای ایده های فناورانه و بازارگرا در قالب گرنت جوانه و گرنت شکوفایی، براساس شرایط شیوه نامه زیر حمایت می کند.

ثبت نام متقاضیان فراخوان دوم گرنت جوانه و فراخوان آزمایشی گرنت شکوفایی از تاریخ 10 خردادماه 1400 در آدرس Techgrant.msrt.ir آغاز شده است.

مهلت ثبت نام تا پایان تیرماه 1400 تمدید شد.

مشاهده فایل طرح جوانه

مشاهده فایل طرح شکوفایی

1400032601

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه