طرح توانمند سازی سفیران فرهنگی دانشگاه های منطقه 9 برگزار می شود

ارسال شده در تاریخ :

معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری معاونت فرهنگی واجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری طرح توانمندسازی سفیران فرهنگی دانشگاه های منطقه 9 کشور،

ویژه دبیران شورای مرکزی انجمن های علمی، دبیران شورای هماهنگی کانون های فرهنگی، نماینده کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی و دبیران شورای صنفی را برگزار می کند.

آیین افتتاحیه با حضور دکتر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، دکتر غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دکتر محمدکافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، مهندس محمدهادی عسکری مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دکتر حمیدرضا طاهری معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر زهرا جواهریان معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و دکتر مهدی کرمانی مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه یکشنبه 20 تیرماه ۱۴۰۰ ساعت 9 تا 10:30 برگزار می شود.

 کارگاه های آموزشی مجازی: 21 و 22 تیرماه

نشانی وبینار:      https://vroom.um.ac.ir/farhangi

لینک ورود به نشست:  https://www.skyroom.online/ch/anjomanelmi/safir

1400041706 1400041707

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه