طرح تبادل استاد و دانشجو میان دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه کاسل آلمان

ارسال شده در تاریخ :

با هدف ارتقای همکاری های علمی مشترک، تبادل دانشجوی کارشناسی ارشد و اساتید در رشته اگرواکولوژی  در چارچوب برنامه
"DAAI ISAP( International Study and Training Partnerships) "      تفاهم نامه ای میان دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد  و دانشکده علوم کشاورزی ارگانیک دانشگاه کاسل کشور آلمان در مهر ماه 1398  به امضا رسید. بر اساس این تفاهم نامه تعداد چهار دانشجوی آلمانی و چهار دانشجوی ایرانی در رشته اگرواکولوژی در مقطع کارشناسی ارشد بصورت مشترک بین دو دانشگاه برای سال تحصیلی 1400-1399 پذیرش خواهند شد. در این همکاری دانشجویان آلمانی و ایرانی بعضی از واحد های خود را در دانشگاه  طرف مقابل خواهند گذراند و همچنین اساتید  دو دانشگاه نیز از طریق حضور در دانشگاه طرف مقابل به تدریس بعضی از دروس خواهند پرداخت.  امضای این تفاهم نامه به همت دکتر پرویز رضوانی مقدم  استاد گروه اگروتکنولوژی از دانشکده کشاورزی محقق شد.

آخرین اخبار