طراحی و استقرار سامانه مدیریت اسناد پرسنلی و سامانه ارائه خدمات رفاهی شمال به کارکنان دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :

در راستای بهبود مدیریت اسناد پرسنلی کارکنان در دانشگاه، سامانه مدیریت اسناد پرسنلی توسط کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع (کارشناس فاوا و کارشناس فرایندهای سازمانی) با همکاری کارشناسان دبیرخانه و بایگانی سازمان مرکزی طراحی و پیاده‌سازی شده و هم‌اکنون در حال بهره‌برداری می‌باشد.

در این سامانه کارشناسان مربوطه می‌توانند انواع مختلفی از اسناد پرسنلی را با مشخصات و فایل‌های پیوست، ثبت کنند. همچنین امکان ویرایش و حذف اسناد ثبت‌شده قبلی از دیگر ویژگی‌های این سامانه می‌باشد.

همچنین در راستای بهبود و مکانیزاسیون فرایندها در دانشگاه فردوسی مشهد، فرایند ارائه خدمات رفاهی شمال به کارکنان دانشگاه مشهد توسط کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع (کارشناس فاوا و کارشناس فرایندهای سازمانی) با همکاری کارشناس رفاهی مدیریت اداری و پشتیبانی طراحی و مستقر گردید.

با توجه به فرایند مکانیزه شده پس از ثبت اطلاعات‌پایه توسط کارشناس مدیریت اداری و پشتیبانی، امکان ثبت درخواست برای کلیه اعضای دانشگاه (اعضای هیئت‌علمی و غیر هیئت‌علمی) از طریق پرتال پویا و افراد متفرقه از طریق پرتال خدمات فراهم‌شده است.

آخرین اخبار